Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci problematiky výstavby odpočívadla Pohranice R1
Zadávateľ Kollár, Boris
Adresáti Érsek, Árpád
Dátum podania interpelácie 19.3.2018
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 31
Číslo tlače odpovede 909

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 16 Tlač č. 909 (Interpelácia) Interpelácia č. 16 Tlač č. 909 (108 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 16 Tlač č. 909 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 16 Tlač č. 909 (86 KB)