Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 7

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci usporiadania nájomných vzťahov k reštituovaným a privatizovaným bytom
Zadávateľ Pčolinská, Adriana
Adresáti Brecely, Roman
Dátum podania interpelácie 25. 5. 2016
Číslo schôdze prednesenia 4

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 6
Číslo tlače odpovede 127

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 12 Tlač č. 127 (Interpelácia) Interpelácia č. 12 Tlač č. 127 (50 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 12 Tlač č. 127 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 12 Tlač č. 127 (90 KB)