Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 6

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci Programu ESO a zefektívnenia verejnej správy
Zadávateľ Jurzyca, Eugen
Adresáti Kaliňák, Robert
Dátum podania interpelácie 27.5.2015
Číslo schôdze prednesenia -

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 54
Číslo tlače odpovede 1619

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 1 Tlač č. 1619 (Interpelácia) Interpelácia č. 1 Tlač č. 1619 (41 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 1 Tlač č. 1619 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 1 Tlač č. 1619 (289 KB)