Detaily interpelácie

Štádium procesu Uzavretá odpoveď na interpeláciu
Volebné obdobie 6

Interpelácia

Popis interpelácie Vo veci nákupu elektrickej energie v roku 2013 niektorými nemocnicami v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR
Zadávateľ Horváthová, Eva
Adresáti Zvolenská, Zuzana
Dátum podania interpelácie 7. 2. 2014
Číslo schôdze prednesenia 29

Odpoveď na interpeláciu

Zodpovedal
Číslo schôdze odpovede 33
Číslo tlače odpovede 869

Priložené dokumenty

Interpelácia č. 18 Tlač č. 869 (Interpelácia) Interpelácia č. 18 Tlač č. 869 (155 KB)
Odpoveď na interpeláciu č. 18 Tlač č. 869 (Odpoveď na interpeláciu) Odpoveď na interpeláciu č. 18 Tlač č. 869 (155 KB)