Výsledky vyhľadávania v hlasovaniach NR SR

Číslo schôdzeDátumČísloČPTNázovHlasovanie podľa klubov
23 3.9.2013
13:47:34
36 575 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora BASTRNÁKA, Bélu BUGÁRA a Józsefa NAGYA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 575) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Hlasovanie č. 36
23 3.9.2013
13:48:32
37 575 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora BASTRNÁKA, Bélu BUGÁRA a Józsefa NAGYA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 575) - prvé čítanie. Hlasovanie o pridelení návrhu zákona výborom a určení lehoty na prerokovanie. Hlasovanie č. 37
25 29.10.2013
11:14:39
192 575 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora BASTRNÁKA, Bélu BUGÁRA a Józsefa NAGYA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 575) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave. Hlasovanie č. 192
25 29.10.2013
11:15:19
193 575 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora BASTRNÁKA, Bélu BUGÁRA a Józsefa NAGYA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 575) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1, 2, 3 a 5. Hlasovanie č. 193
25 29.10.2013
11:15:55
194 575 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora BASTRNÁKA, Bélu BUGÁRA a Józsefa NAGYA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 575) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - bod 4. Hlasovanie č. 194
25 29.10.2013
11:16:28
195 575 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora BASTRNÁKA, Bélu BUGÁRA a Józsefa NAGYA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 575) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Bastrnák a Nagy. Hlasovanie č. 195
25 29.10.2013
11:17:01
196 575 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora BASTRNÁKA, Bélu BUGÁRA a Józsefa NAGYA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 575) - druhé čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď. Hlasovanie č. 196
25 29.10.2013
11:17:34
197 575 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora BASTRNÁKA, Bélu BUGÁRA a Józsefa NAGYA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 575) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku. Hlasovanie č. 197