27. 5. 2011 12:10

NRSR: Odmieta akékoľvek exteritoriálne účinky maďarskej ústavy

NRSR: Odmieta akékoľvek exteritoriálne účinky maďarskej ústavy

Bratislava 27. mája (TASR) - Národná rada SR odmieta akékoľvek exteritoriálne účinky maďarskej ústavy. Konštatuje to vo vyhlásení k prijatiu najvyššieho maďarského zákona, ktoré dnes parlament schválil. "NR SR ubezpečuje všetkých občanov SR, že na jej území platia a budú platiť výlučne Ústava SR, jej právny poriadok a medzinárodnoprávne záväzky, ktoré prijala Slovenská republika," uvádza sa vo vyhlásení, ktoré podporili všetci prítomní koaliční poslanci, opoziční boli proti. Okrem iného dokument potvrdzuje záujem na rozvoji dobrých susedských vzťahov s Maďarskou republikou v duchu moderného európanstva, hodnôt, na ktorých je založená EÚ a Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi oboma krajinami. Parlament zároveň potvrdzuje záväzok rozvíjať Slovensko na princípe individuálnych práv ako zvrchovaný štát zaručujúci slobodu a rovnosť pred zákonom všetkým jednotlivcom nachádzajúcim sa pod jeho jurisdikciou. V pôvodnom texte koaličného vyhlásenia Národná rada SR tiež deklarovala, že berie na vedomie prijatie maďarskej ústavy. Parlament však schválil pozmeňovací návrh nezávislého poslanca Igora Matoviča, ktorý túto formuláciu z dokumentu vypustil. V hre bol aj opozičný návrh vyhlásenia z dielne SNS, ktorého text bol ostrejší. Poslanci ho odmietli. Národniari okrem iného žiadali, aby parlament vyjadril "rozhorčené odmietavé stanovisko nad sériou protislovenských aktov a exteritoriálnej legislatívy narušujúcej zvrchovanosť SR, ostrý protest proti nemiestnym opakujúcim sa výrokom predstaviteľov Maďarska proti suverenite Slovenska, principiálne odmietavé stanovisko k snahám o historický revizionizmus a dôrazný apel na dodržiavanie medzinárodných zmlúv". SNS chcela tiež vyzvať maďarský parlament na zrušenie alebo úpravu zákonov, ktoré sa dotýkajú zvrchovanosti a suverenity okolitých štátov tak, aby stratili exteritoriálne účinky a platnosť. Maďarskí poslanci mali tiež uviesť svoju ústavu do súladu s demokratickými európskymi princípmi a tradíciami.