Objednávka 1053/20/8000 z 7. 12. 2020 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 1053/20/8000
Popis: Osvedčenie o úspešnom vykonaní skúšky na overovanie odbornej spôsobilosti na výkon technika PO
Celková cena s DPH: 6,60 €
Dátum vystavenia: 07. 12. 2020
Dátum schválenia: 07. 12. 2020
Partner: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava, SK; IČO: 00151866
Schvalovateľ: Kiklicová, Monika, JUDr., riaditeľka osobného úradu, Monika.Kiklicova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->