Objednávka 1024/20/18010 z 2. 12. 2020 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 1024/20/18010
Popis: Odstránenie nedostatkov z opakovaných úradných skúšok zdvíhacích zariadení v Bratislave v zmysle cenovej ponuky
Celková cena s DPH: 2784,24 €
Číslo zmluvy: 19/20
Dátum vystavenia: 02. 12. 2020
Dátum schválenia: 02. 12. 2020
Partner: LUKO-SK,s.r.o., Kuchyňa 469, 900 52 Kuchyňa, SK; IČO: 44492588
Schvalovateľ: Čulenová, Marta, Mgr. Ing., Odbor prevádzky a služieb, Marta.Culenova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->