Objednávka 412/20/18061 z 18. 5. 2020 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 412/20/18061
Popis: Pravidelná kontrola a údržba regulačnej stanice plynu v ÚZ Častá Papiernička v rozsahu a lehotách podľa TPP 605 02, cenová ponuka 54/2020. Miesto dodania: ÚZ Častá Papiernička.
Celková cena s DPH: 340,00 €
Dátum vystavenia: 18. 05. 2020
Dátum schválenia: 18. 05. 2020
Partner: Čecho Ľuboš RSP Servis, Snežienková 637/42, 971 01 Prievidza, SK; IČO: 40652572
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->