Objednávka 311/20/18062 z 17. 4. 2020 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 311/20/18062
Popis: nákup čerstvého ovocia, zeleniny, orechov a iné v zmysle CPV 0321..., 0322... pre potreby ÚZ Papiernička na ll. štvrťrok 2020
Celková cena s DPH: 1400,00 €
Dátum vystavenia: 17. 04. 2020
Dátum schválenia: 17. 04. 2020
Partner: Slobodová Mária , Štefánikova 13, 900 01 Modra, SK; IČO: 14137151
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->