Objednávka 212/20/18062 z 10. 3. 2020 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 212/20/18062
Popis: nákup liehovín, vína, piva a iné v zmysle CPV 1591...,1593..., 1596... pre potreby ÚZ Papiernička na l. štvrťrok 2020
Celková cena s DPH: 85,00 €
Dátum vystavenia: 10. 03. 2020
Dátum schválenia: 10. 03. 2020
Partner: GS group company s.r.o, Mlynské nivy 77, 821 05 Bratislava, SK; IČO: 46448012
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->