Objednávka 134/20/18010 z 12. 2. 2020 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 134/20/18010
Popis: Dodávka a montáž presklených stien v rozsahu podľa výzvy na predkladanie cenovej ponuky k CRD - 174/2020 a cenovej ponuky zo dňa 06.02.2020
Celková cena s DPH: 27467,04 €
Dátum vystavenia: 12. 02. 2020
Dátum schválenia: 12. 02. 2020
Partner: ZAPRO.SK spol. s.r.o., Žiacka 4, 821 06 Bratislava, SK; IČO: 45927901
Schvalovateľ: Čulenová, Marta, Mgr. Ing., Odbor prevádzky a služieb, Marta.Culenova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->