Objednávka 25/20/18062 z 1. 1. 2020 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 25/20/18062
Popis: nákup čerstvého ovocia, zeleniny, orechov a iné v zmysle CPV 0321..., 0322... pre potreby ÚZ Papiernička na l. štvrťrok 2020
Celková cena s DPH: 2000,00 €
Dátum vystavenia: 01. 01. 2020
Dátum schválenia: 01. 01. 2020
Partner: Slobodová Mária , Štefánikova 13, 900 01 Modra, SK; IČO: 14137151
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->