Objednávka 11/20/18062 z 1. 1. 2020 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 11/20/18062
Popis: nákup zemiakov, zemiakových výrobkov, ovocných a zeleninových štiav, sterilizovanej zeleniny, spracovanej zeleniny a ovocia a iné v zmysle CPV 1531..., 1532..., 1533... pre potreby ÚZ Papiernička na l. štvrťrok 2020
Celková cena s DPH: 700,00 €
Dátum vystavenia: 01. 01. 2020
Dátum schválenia: 01. 01. 2020
Partner: DEÁK food s.r.o., Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača, SK; IČO: 44733488
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->