Objednávka 1018/19/18061 z 10. 10. 2019 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 1018/19/18061
Popis: Premeranie hodnôt kompenzačného kondenzátora v trafostanici ÚZ Tatranská Javorina, vyplnenie priloženého tlačiva revíznym technikom (podľa §24 Vyhl. 508/2009 Z.z.)
Celková cena s DPH: 198,00 €
Dátum vystavenia: 10. 10. 2019
Dátum schválenia: 10. 10. 2019
Partner: S + K electric, Kozempel Miroslav, Petra Jilemnického 632/48, 058 01 Poprad-Stráže pod Tatrami, SK; IČO: 30322677
Schvalovateľ: Setnická Monika, prevádzkárka ÚZ, Monika.Setnicka@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->