Objednávka 856/19/18062 z 4. 9. 2019 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 856/19/18062
Popis: nákup mlieka, mliečnych výrobkov, masla, syrov, jogurtov, zmrzliny a iné v zmysle CPV 1555..., 1550..., 1553..., 1554.... pre potreby ÚZ Papiernička na rok 2019
Celková cena s DPH: 2700,00 €
Dátum vystavenia: 04. 09. 2019
Dátum schválenia: 04. 09. 2019
Partner: GASTROM s.r.o., Nerudova 2/C, 902 01 Pezinok, SK; IČO: 36792861
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->