Objednávka 841/19/18062 z 30. 8. 2019 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 841/19/18062
Popis: nákup výrobkov z mäsa, údenín a iné v zmysle CPV 1513... pre potreby ÚZ Papiernička na rok 2019
Celková cena s DPH: 1600,00 €
Dátum vystavenia: 30. 08. 2019
Dátum schválenia: 30. 08. 2019
Partner: MECOM GROUP,s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné, SK; IČO: 31735151
Schvalovateľ: Setnická Monika, prevádzkárka ÚZ, Monika.Setnicka@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->