Objednávka 588/19/18061 z 17.6.2019 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 588/19/18061
Popis: Odber, rozbor a vyhodnotenie vzoriek pitnej a bazénovej vody v ÚZ Tatranská Javorina podľa cenovej ponuky v zmysle rámcovej dohody č. Z201918505_Z (K NR SR 103/19).
Celková cena s DPH: 1550,00 €
Číslo zmluvy: 103/19
Dátum vystavenia: 17. 06. 2019
Dátum schválenia: 17. 06. 2019
Partner: EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky, SK; IČO: 31329209
Schvalovateľ: Setnická Monika, prevádzkárka ÚZ, Monika.Setnicka@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->