Objednávka 576/19/18010 z 13. 6. 2019 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 576/19/18010
Popis: Naloženie, odvoz a uskladnenie odpadu Výkopová zemina (17 05 06)
Naloženie, odvoz a uskladnenie odpadu Zmiešané odpady zo stavieb (17 09 04)
Celková cena s DPH: 7272,00 €
Dátum vystavenia: 13. 06. 2019
Dátum schválenia: 13. 06. 2019
Partner: Špeciálne činnosti, s.r.o., Trhová 54, 841 01 Bratislava, SK; IČO: 46209093
Schvalovateľ: Čulenová, Marta, Mgr. Ing., Odbor prevádzky a služieb, Marta.Culenova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->