Objednávka 491/19/18010 z 24.5.2019 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 491/19/18010
Popis: Akreditovaný odber a rozbor odpadových vôd -pH
Rozpustené látky sušené pri 105 °C
Nerozpustené látky sušené
Chemická spotreba kyslíka
Biochemická spotreba kyslíka
Aniónové tenzidy
Nepolárne extrahovateľné látky IČ
Extrahovateľné látky
Akreditovaný odber - dvojhodinová vzorka
Manipulačný poplatok
Celková cena s DPH: 2997,30 €
Dátum vystavenia: 24. 05. 2019
Dátum schválenia: 24. 05. 2019
Partner: EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky, SK; IČO: 31329209
Schvalovateľ: Ing. Dušan Lisičan, CSc., zástupca riaditeľa Odbor prevádzky a služieb, Dusan.Lisican@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->