Objednávka 234/19/18061 z 5. 3. 2019 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 234/19/18061
Popis: Vykonanie odbornej prehliadky (revízie) EPS a EZS podľa cenovej ponuky k výzve na predkaldanie cenojej ponuky, CRD-353/2019 - vecná špecifikáciav ÚZ Častá Papiernička.
Mesačná kontrola EPS vykonávaná v mesiacoch apríl, máj, júl, august, október a november pre rok 2019 a január, február pre rok 2020.
Štvrťročná a mesačná kontrola EPS vykonávaná v mesiacoch marec, jún a september pre rok 2019.
Ročná kontrola EPS vykonaná v mesiaci december 2019.
Štvrťročná kontrola EZS vykonávaná v mesiacoch marec, jún, september pre rok 2019.
Ročná kontrola EZS vykonaná v mesiaci december 2019.
Detekcia a oprava porúch zariadení EPS a EZS, 4 normohodiny práce servisného technika, vr. dopravy, použitie prístrojov a nástrojov potrebných k vyonaniu opravy.
Normohodina práce servisného technika pre prípad trvania opravy nad 4 hod. servisného zásahu.
Celková cena s DPH: 4980,00 €
Dátum vystavenia: 05. 03. 2019
Dátum schválenia: 05. 03. 2019
Partner: FITTICH ALARM s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, SK; IČO: 00634743
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->