Objednávka 1054/18/18010 z 2. 11. 2018 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 1054/18/18010
Popis: Zabezpečenie inžinierskej činnosti pre vydanie rozhodnutia na umiestnenie a povolenie stavby vlajkového stožiara, v zmysle ustanovení zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Celková cena s DPH: 1140,00 €
Dátum vystavenia: 02. 11. 2018
Dátum schválenia: 02. 11. 2018
Partner: K.T.PLUS s.r.o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, SK; IČO: 35958766
Schvalovateľ: Čulenová, Marta, Mgr. Ing., Odbor prevádzky a služieb, Marta.Culenova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->