Objednávka 1052/18/18010 z 31. 10. 2018 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 1052/18/18010
Popis: Zabezpečenie inžinierskej činnosti pre vydanie súhlasu k vykonaniu stavebných úprav a udržiavacích prác objektov v zmysle zákona č.50/1976 Zb. a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pre objekty:
F. Obnova objektov pod čestným nádvorím
B10.Dom v južnom bastióne
B20. Bastión Leopoldovej brány
D10. Obnova budovy pri Mikulášskej bránke
E10.Žigmundova brána
I10.Obnova spodnej východnej terasy
J10.J11. Leopoldovo nádvorie
Celková cena s DPH: 2520,00 €
Dátum vystavenia: 31. 10. 2018
Dátum schválenia: 31. 10. 2018
Partner: K.T.PLUS s.r.o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, SK; IČO: 35958766
Schvalovateľ: Ing. Dušan Lisičan, CSc., zástupca riaditeľa Odbor prevádzky a služieb, Dusan.Lisican@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->