Objednávka 859/18/18010 z 17. 9. 2018 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 859/18/18010
Popis: Úplná analýza pitnej vody
Minimálny rozbor pitnej vody
Legionely
Počet kultivovateľných mikroorganizmov pro 37°C
Bazénová voda
Odber vzoriek 1 osoba
Vypracovanie posudku
Doprava
Celková cena s DPH: 4588,20 €
Dátum vystavenia: 17. 09. 2018
Dátum schválenia: 17. 09. 2018
Partner: ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR, Trnavská cesta 52 , 826 45 Bratislava, SK; IČO: 00607223
Schvalovateľ: Čulenová, Marta, Mgr. Ing., Odbor prevádzky a služieb, Marta.Culenova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->