Objednávka 810/18/8000 z 5. 9. 2018 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 810/18/8000
Popis: Stravovanie zamestnancov K NR SR počas školenia BOZP a športových hier v dňoch 7.-8.9.2018 v ÚZ Častá Papiernička
Celková cena s DPH: 1606,50 €
Dátum vystavenia: 05. 09. 2018
Dátum schválenia: 05. 09. 2018
Partner: Kancelária NR SR - ÚZ Častá Papiernička, Častá - Papiernička, 900 89 Častá, SK; IČO: 00151491
Schvalovateľ: Spodniak Jaroslav PhD., Riaditeľ osobného úradu, Jaroslav.Spodniak@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->