Objednávka 411/18/18010 z 15. 5. 2018 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 411/18/18010
Popis: Naloženie, odvoz a uskladnenie Výkopovej zeminy 17 05 06
Naloženie, odvoz a uskladnenie Zmiešaných odpadov zo stavieb a demolácií 17 09 04
Celková cena s DPH: 16257,00 €
Dátum vystavenia: 15. 05. 2018
Dátum schválenia: 15. 05. 2018
Partner: Špeciálne činnosti, s.r.o., Trhová 54, 841 01 Bratislava, SK; IČO: 46209093
Schvalovateľ: Čulenová, Marta, Mgr. Ing., Odbor prevádzky a služieb, Marta.Culenova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->