Objednávka 231/18/18061 z 19. 3. 2018 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 231/18/18061
Popis: Vykonanie odbornej prehliadky (revízie) EPS a EZS podľa cenovej ponuky k výzve na predkaldanie cenojej ponuky, CRD-333/2018 - vecná špecifikáciav ÚZ Častá Papiernička.
Mesačná kontrola EPS vykonávaná v mesiacoch apríl, máj, júl, august, október a november pre rok 2018 a január, február pre rok 2019.
Štvrťročná a mesačná kontrola EPS vykonávaná v mesiacoch marec, jún a september pre rok 2018.
Ročná kontrola EPS vykonaná v mesiaci december 2018.
Štvrťročná kontrola EZS vykonávaná v mesiacoch marec, jún, september pre rok 2018.
Ročná kontrola EZS vykonaná v mesiaci december 2018.
Celková cena s DPH: 1882,80 €
Dátum vystavenia: 19. 03. 2018
Dátum schválenia: 19. 03. 2018
Partner: FITTICH ALARM s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, SK; IČO: 00634743
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->