Objednávka 152/18/18010 z 9. 2. 2018 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 152/18/18010
Popis: Hydrant IS podzemný -liatinový
Šachta na prekrytie s poklopom
Pomocný inštalačný materiál
Montáž a dopojenie hydrantu
Osadenie šachty, výkopové práce
Tlaková skúška
Dopravné a obstarávacie náklady
Celková cena s DPH: 627,64 €
Dátum vystavenia: 09. 02. 2018
Dátum schválenia: 09. 02. 2018
Partner: J-TRADE BUILD s.r.o., 1. mája 24 , 900 29 Nová Dedinka, SK; IČO: 46071164
Schvalovateľ: Čulenová, Marta, Mgr. Ing., Odbor prevádzky a služieb, Marta.Culenova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->