Objednávka 84/18/18061 z 22. 1. 2018 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 84/18/18061
Popis: Odstránenie starých polepov a polepenie nových na smerovo-reklamné tabule ÚZ Častá Papiernička podľa predlohy dodanej objednávateľom. Kvalita polepov musí zodpovedať vplyvom vonkajšieho prostredia.
Celková cena s DPH: 378,26 €
Dátum vystavenia: 22. 01. 2018
Dátum schválenia: 22. 01. 2018
Partner: A2 print, s. r. o., Ševčenkova 33, 851 01 Bratislava, SK; IČO: 47821973
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->