Objednávka 847/11/18060 z 22.7.2011 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 847/11/18060
Popis: opravy výťahov v ÚZ Papiernička - odstránenie závad zistených počas revízií :nastavenie bezp. zariadení - 3x , nastavenie brzdy - 1x , zrovnanie nosných lán a ich ošetrenie , výmena 2 ks kladiek na šachtových dverách , materiál ( olej, mazivo )
Celková cena s DPH: 394,53 €
Dátum vystavenia: 22. 07. 2011
Dátum schválenia: 22. 07. 2011
Partner: LUKO-SK,s.r.o., Kuchyňa 469, 900 52 Kuchyňa, SK; IČO: 44492588
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->