Objednávka 680/17/18011 z 6.7.2017 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 680/17/18011
Popis: SDK priečka lepená na podlahu
pevná podlahová obojstranná SDK páska
prepáskovanie spojov
tmelenie steny
brúsenie steny
maľovanie SDK steny
farba biela Primalex 4 kg
oblepovanie páskou pred malovkami
osadenie oceľovej zárubne do SDK steny
oceľová zárubeň do SDK steny pravá š. 800 mm
2 x náter zárubne na bielo
olejová biela farba
osadenie dverí š. 800 mm vyštelovanie
zrezanie dverného krídla
dverné krídlo š. 800 mm biele
uloženie prahu
drevený prah š. 800
prispôsobenie dverného závesu na zárubni
montáž kľučky FAB
kľučka FAB
montáž štítkov
dodanie štítkov
osadenie PVC soklov
PVC sokel tvaru L
montážne lepidlo Pattex Chemoprén
tmelenie spojov akrylátovým tmelom
akrylátový tmel
vypnutie a demontáž osvetlenia
vysekanie drážky do murovanej steny
prepojenie svietidla do novej polohy
spätné vyspravenie steny
sádra
obhliadka
zakrývanie proti prašnosti
príplatok za práce vo výške
čistiace a kompletačné práce
presun hmôt
likvidácia odpadu
dopravné náklady
Celková cena s DPH: 1499,41 €
Číslo zmluvy: 174/17
Dátum vystavenia: 06. 07. 2017
Dátum schválenia: 06. 07. 2017
Partner: A - STUDIO s.r.o., Bajkalská 27, 82101 Bratislava, SK; IČO: 31396526
Schvalovateľ: Čulenová, Marta, Mgr. Ing., Odbor prevádzky a služieb, Marta.Culenova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->