Objednávka 406/17/18010 z 28.4.2017 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 406/17/18010
Popis: Vyšetrenie kvality pitnej vody , stanovenie legionel v TÚV a meranie formaldehydu vo vnútornom ovzduší .
Celková cena s DPH: 2010,00 €
Dátum vystavenia: 28. 04. 2017
Dátum schválenia: 28. 04. 2017
Partner: ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR, Trnavská cesta 52 , 826 45 Bratislava, SK; IČO: 00607223
Schvalovateľ: Ing. Daniel Guspan, vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Daniel.Guspan@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->