Objednávka 272/17/18010 z 22.3.2017 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 272/17/18010
Popis: Meranie mikrobiológie a formaldehydu vo vnútornom ovzduší , vyšetrenie pitnej vody a stanovenie legionel v TÚV v zmysle cenovej ponuky..
Celková cena s DPH: 1280,00 €
Dátum vystavenia: 22. 03. 2017
Dátum schválenia: 22. 03. 2017
Partner: ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR, Trnavská cesta 52 , 826 45 Bratislava, SK; IČO: 00607223
Schvalovateľ: Ing. Daniel Guspan, vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Daniel.Guspan@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->