Objednávka 1245/14/18040 z 15. 12. 2014 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 1245/14/18040
Popis: Vypílenie 8 ks. stromov na nádvorí Bratislavského hradu pri Mikulášskej bráne, za použitia výškovej techniky v zmysle výrubového povolenia za
Vytmelenie zatekajúceho výhľadového okna v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu výškovou technikou
Celková cena s DPH: 144,00 €
Dátum vystavenia: 15. 12. 2014
Dátum schválenia: 15. 12. 2014
Partner: Alux, s.r.o., Mlynské nivy 56, 821 05 Bratislava, SK; IČO: 44297548
Schvalovateľ: xxxBasanda, Ladislav, Ing., riaditeľ Odboru prevádzky a služieb, Ladislav.Basanda@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->