Objednávka 834/14/19020 z 30. 9. 2014 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 834/14/19020
Popis: Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuťeľností, pozemkov a inžinierskych sietí v správe Kancelárie NR SR v k.ú. Píla, evidovaných na LV č. 161
Celková cena s DPH: 1500,00 €
Dátum vystavenia: 30. 09. 2014
Dátum schválenia: 30. 09. 2014
Partner: Vladimír Šikula, znalec, J. Hronca 9, 841 02 Bratislava, SK
Schvalovateľ: Ing. Daniel Guspan, vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Daniel.Guspan@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->