Objednávka 789/14/18010 z 18. 9. 2014 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 789/14/18010
Popis: Očistenie sklenenej výplne, obrúsenie a náter kovovej konštrukcie nad vchodovými bránami v budove na Župnom námestí (výškové práce) v zmysle cenovej ponuky
Celková cena s DPH: 184,80 €
Dátum vystavenia: 18. 09. 2014
Dátum schválenia: 18. 09. 2014
Partner: Alux, s.r.o., Mlynské nivy 56, 821 05 Bratislava, SK; IČO: 44297548
Schvalovateľ: xxxBasanda, Ladislav, Ing., riaditeľ Odboru prevádzky a služieb, Ladislav.Basanda@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->