Objednávka 234/14/18061 z 13. 3. 2014 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 234/14/18061
Popis: čistenie okien a strešných žľabov na objektoch v ÚZ Papiernička- horolezecké a výškové práce. Ceny za 1 m2 čistenia okien horolezeckou technikou resp. 1 hodinu výškových prác podľa Vašej ponuky pri prieskume trhu CRD 2296/2013. Presná cena bude určená zameraním po ukončení prác.
Celková cena s DPH: 700,00 €
Dátum vystavenia: 13. 03. 2014
Dátum schválenia: 13. 03. 2014
Partner: Alux, s.r.o., Mlynské nivy 56, 821 05 Bratislava, SK; IČO: 44297548
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->