Objednávka 138/14/18061 z 6. 2. 2014 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 138/14/18061
Popis: vypracovanie kvalitatívnych hydrologických ukazovateľov (NL, BSK5, CHSKCr) toku Kamenný potok , profil r.km 1,3 (pod Zajačím potokom)
Celková cena s DPH: 101,00 €
Dátum vystavenia: 06. 02. 2014
Dátum schválenia: 06. 02. 2014
Partner: Slovenský hydrometeologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, SK; IČO: 00156884
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->