Objednávka 1121/13/18061 z 19. 11. 2013 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 1121/13/18061
Popis: opravu fasády vodárne v ÚZ Papiernička poškodenej zatekaním - 88,40 m2 : opravu omietky (opdpadnutých je 19% plochy fasády),. očistenie povrchu od pôvodnej zvetranej farby a znečistenia, penetrácia podkladu, 2x náter fasádnou farbou bielou (cena je stanovená na základe Vami predloženého rozboru jednotkovej ceny)
Celková cena s DPH: 572,04 €
Dátum vystavenia: 19. 11. 2013
Dátum schválenia: 19. 11. 2013
Partner: Maroš Švorc, Hlavná 745, 900 89 Častá, SK; IČO: 40047911
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->