Objednávka 922/13/18061 z 19. 9. 2013 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 922/13/18061
Popis: premeranie kompenzačného kondenzátora v trafostanici v ÚZ Tatranská Javorina a vyplnenie predpísaného tlačiva revíznym technikom (§ 24 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.)
Celková cena s DPH: 144,00 €
Dátum vystavenia: 19. 09. 2013
Dátum schválenia: 19. 09. 2013
Partner: S + K electric, s.r.o., P.Jilemnického 632/48, 058 01 Poprad - Stráže pod Tatrami, SK; IČO: 36487775
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->