Objednávka 839/13/18010 z 1. 9. 2013 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 839/13/18010
Popis: Dezinfekcia postrekom (viditeľné miesta – steny, strop) a následné zahmlenie celého priestoru ULV generátorom (dvoj strop) spojovacej chodby medzi budovou NR SR a budovou na Západnej teras. Dezinfekcia potrubia a strojovne príslušnej VZT z dôvodu výskytu plesne v zmysle cenovej ponuky zo dňa 15.8.2013
Celková cena s DPH: 1484,64 €
Dátum vystavenia: 01. 09. 2013
Dátum schválenia: 01. 09. 2013
Partner: Alexander Mórocz Asanačná služba, Boldog 60, 925 26 Reca, SK; IČO: 32825056
Schvalovateľ: xxxBasanda, Ladislav, Ing., riaditeľ Odboru prevádzky a služieb, Ladislav.Basanda@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->