Objednávka 399/13/18061 z 22. 4. 2013 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo objednávky: 399/13/18061
Popis: dodávku záhradnej zeminy v množstve 14 m3 a rašeliny 2 m3 , vrátane dopravy do ÚZ Kancelárie NR SR Papiernička , 900 89 Častá
Celková cena s DPH: 508,00 €
Dátum vystavenia: 22. 04. 2013
Dátum schválenia: 22. 04. 2013
Partner: Kobera NAD , s.r.o., Záhradnícka 71, 821 08 Bratislava, SK; IČO: 45979791
Schvalovateľ: Ing. Katarína Basandová, riaditeľka odboru účelových zariadení, Katarina.Basandova@nrsr.sk

Deň v parlamente

<- ->