V Y H L Á S E N I E

Národnej rady Slovenskej republiky


k situácii v Kosove

 

Schválené Národnou radou Slovenskej republiky

uznesením zo 14. apríla 1999 číslo 262

 

Národná rada Slovenskej republiky, hlboko znepokojená existenciou vojnového konfliktu v Juhoslávii a možnosťami jeho rozšírenia, citlivo vnímajúc široké spektrum názorov občanov Slovenskej republiky a súc si vedomá zodpovednosti za presadzovanie dlhodobých štátnopolitických záujmov Slovenska

A. vyjadruje

presvedčenie, že dodržiavanie ľudských práv je záležitosťou celého medzinárodného spoločenstva, ktoré sa nemôže nečinne prizerať ich masovému porušovaniu, masakrovaniu civilného obyvateľstva, etnickým čistkám a rastúcemu prúdu utečencov v Kosove;

B. vyslovuje

znepokojenie a ľútosť, že opakované, vytrvalé a komplexné úsilie medzinárodného spoločenstva, vrátane Bezpečnostnej rady OSN, o vyriešenie krízy a o zabránenie humanitárnej katastrofy v Kosove politickými rokovaniami sa vzhľadom na odmietavý postoj juhoslovanského prezidenta Miloševiča nestretlo s úspechom, čím došlo ku krajnému riešeniu zo strany NATO, s cieľom zastaviť etnické čistky v Kosove a vynútiť mierovú dohodu;

C. konštatuje,

že rozhodnutia, ktoré v súvislosti s bezpríkladnou krízou v  Kosove urobila vláda Slovenskej republiky sú v súlade s dlhodobými štátnopolitickými záujmami Slovenska, pričom pokladá za nevyhnutné upozorniť, že vláda mala v danej veci komplexnejšie a pohotovejšie informovať o svojich krokoch parlament i občanov Slovenskej republiky;

D. vyjadruje

ľútosť nad stratami na ľudských životoch a nádej, že nakoniec zvíťazí rozum;

E. vyzýva

všetky zainteresované strany, aby v najkratšom možnom čase obnovili politické rokovania vedúce k mierovému urovnaniu zložitého a tragického konfliktu tak, aby došlo k urýchlenému ukončeniu vojenských operácií a zastavilo sa zabíjanie nevinného civilného obyvateľstva, čo predpokladá zastaviť etnické čistky, zabezpečiť návrat utečencov a zaručiť ich bezpečnosť a hľadať riešenie, ktoré zabezpečí práva občanov národnostných menšín a zachová územnú integritu Juhoslovanskej zväzovej republiky.

 

Bratislava 14. apríla 1999