Grafické znázornenie procesu

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU, Štefana KUFFU a Filipa KUFFU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov

⇓
⇓

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 55. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1276 zo dňa 16. 2. 2022.


Výsledok štádia procesu: NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.


Priložené dokumenty:

Us551276 (Uznesenie (1. čítanie)) Us551276 (19 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT