Grafické znázornenie procesu

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Boris Kollár vzal listom z 15. októbra 2021 svoj podpis pod návrhom zákona späť.)

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

Redakcia

Zákon bol 22. 12. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (14. 1. 2022), číslo 6/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT