Grafické znázornenie procesu

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana SLOBODU, Jána KROŠLÁKA, Igora KAŠPERA a Viery LEŠČÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovateľkou tohto návrhu zákona bola aj Viera Leščáková, ktorej mandát poslankyne NR SR zanikol 21. júla 2021.)

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

Redakcia

Zákon bol 27. 7. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (28. 7. 2021), číslo 305/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT