Grafické znázornenie procesu

Návrh na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu


Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT