Grafické znázornenie procesu

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

Redakcia

Zákon bol 8. 6. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (11. 6. 2021), číslo 236/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT