Grafické znázornenie procesu

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

Rokovanie gestorského výboru

30. 4. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR

Priložené dokumenty:

Správa ÚPV tlač 445 (Spoločná správa) Správa ÚPV tlač 445 (29 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT