Grafické znázornenie procesu

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 3. 5. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 3. 5. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 442 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 442 (16 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT